GYŐRI SZC PÁLFFY MIKLÓS KERESKEDELMI ÉS LOGISZTIKAI TECHNIKUM

 

 Telefon: 96/516-716                    9023 Győr, Földes Gábor utca 34-36.             E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Felnőttoktatás 2017-2018 tanévben

Írta: Proháczik János
on 08 február 2017
Találatok: 13218

A 2017/2018. tanévben az alábbi szakmákat tanulhatja felnőttoktatás keretében ingyenesen

1., Eladó szakma:

Az eladó szakember a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

   segíteni az árubeszerzést

   átvenni az árut

   készletezési, raktározási feladatokat végezni

   a korszerű eladói technikák alkalmazásával kiszolgálni a vásárlót

   alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat

   szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket

   a kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni

   értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat végezni

   pénztárgépet kezelni,

   az ellenérték elszámolás során készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat használni,

   kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni

A képzési idő 1 év, az oktatás esti munkarendben folyik.

A belépéshez egészségügyi alkalmasság szükséges.

Bárki jelentkezhet, aki legalább 10 évfolyamot elvégzett, mert csak szakmai képzés lesz a szakképző évfolyamon.

Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik már elmúltak 18 évesek, mert a gyakorlati napokon a munkaidő hossza 8 óra.

Eladó

34 341 01

Esti képzés

2 hetes óraterv a 30/2016 (VIII.31.) NGM rendeletben kiadott kerettantervek szerint

Modul

Tantárgy

1-2. évfolyam

Elmélet

Vállalati gyakorlat

11499-12 Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11497-12 Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

11992-16 Kereskedelmi ismeretek

Kereskedelmi ismeretek

6,5

Kereskedelmi gyakorlat

44

10027-16 A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása

Ruházati és vegyes iparcikk áruismeret

2

10028-16 Az élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása

Élelmiszer- és vegyi áruismeret

5

10029-16 Műszaki cikkek forgalmazása

Műszakicikk áruismeret

5

11691-16 Eladástan

Eladástan

3

Eladási gyakorlat

12

Összesen:

24

56

Páratlan héten:

-          elmélet 16 óra

-          gyakorlat 24 óra

Páros héten:

-          elmélet 8 óra

-          gyakorlat 32 óra

Az iskolai napokon a tanítási idő: 13:30 – 20:05

2., Kereskedő szakma:

A szakképzett kereskedő irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Megszervezi és lebonyolítja az áruforgalmi tevékenységet. Vállalkozást hoz létre / szűntet meg, gazdálkodást folytat. Marketing tevékenységet, piackutatást végez, felméri és elemzi a piaci környezetet. A nyereséges gazdálkodás érdekében hasznosítja a piackutatás eredményeit. E-kereskedelmi tevékenységet folytat

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  vállalkozást szabályszerűen létrehozni/működtetni/megszüntetni ellátni, irányítani, szervezni és ellenőrizni a kereskedelmi egység szabályszerű működését

  az áruforgalmi tevékenységet szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan megszervezni és működtetni

  ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat

  áruforgalmi tevékenységet tervezni, elemezni, értékelni

  a gazdálkodás eredményességét elemezni, értékelni

  a vállalkozás nyereséges gazdálkodása érdekében alkalmazni a marketing ismereteket

  kialakítani a kereskedelmi egység külső/belső arculatát, termék-, ár-, értékesítési-, és kommunikációs politikáját

  piackutatást végezni, a kutatás eredményeit a nyereséges kereskedelmi/vállalkozói tevékenység érdekében hasznosítani

  szabályszerűen ellátni és megszervezni az e-kereskedelmi tevékenységet

  irodai, ügyviteli adminisztrációt végezni

   üzleti levelezést folytatni hagyományos és elektronikus formában

A képzési idő 1 év, az oktatás esti munkarendben folyik.

A belépéshez egészségügyi alkalmasság szükséges.

Bárki jelentkezhet, aki érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik.

Kereskedő

OKJ: 54 341 01

Esti képzés 13-14. évfolyam 1 év alatt

Készült a 30/2016 (VIII.31.) NGM rendeletben kiadott kerettanterv alapján

Modul

Tantárgy

13-14. évfolyam

Elmélet

Vállalati gyakorlat

11498-12

Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

1

11499-12

Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,25 (összesen: 8 óra)

10032-12 Marketing

Marketing

3

Marketing gyakorlat

3

11718-16 Üzleti levelezés és kommunikáció

Levelezés

2

10031-16 A főbb árucsoportok forgalmazása

Élelmiszer- és vegyi áruismeret

2

Műszaki cikk áruismeret

2

Ruházat-, és bútor áruismeret

1

11992-16 Kereskedelmi ismeretek

Kereskedelmi ismeretek

2,5

Kereskedelmi gyakorlat I.

4

11508-16

Kereskedelmi gazdálkodás

Kereskedelmi gazdaságtan

2,5

Kereskedelmi gazdaságtan gyakorlat

5

10033-16 Vállalkozási, vezetési ismeretek

Vállalkozástan

3

11719-16

Vállalkozási gyakorlat

Ügyvitel

2

Vállalkozási gyakorlat

4

Összesen:

21

16

Hetente három nap iskolai és 2 nap gyakorlati oktatás van.

Az iskolai napokon napi 7 tanítási óra lesz, 14:15 órától 20:00 óráig

A gyakorlati napokon a munkaidő hossza 8 óra.

3., Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.

A szakképesítés-ráépülést megszerző szakember kis- és középvállalkozások ügyvezetését látja el, és alkalmas azok vezetésére idegen nyelvi környezetben is. Feladata olyan összetett vállalatirányítási tevékenységek végzése, ahol a számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett, az irányítása alá eső munkatársak képzése, motiválása és ellenőrzése is lényeges, miközben fontos szerepet kap a rugalmas kapcsolatépítés a tulajdonosi, ágazat irányítási, valamint a helyi szervezetekkel. Kiemelt fontosságú a vezetés alá vont feladatcsoport törvényi kötelezettségeinek figyelemmel kísérése és betartatása, konkurencia-figyelés és változásmenedzsment.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

-     vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni

-     irányítani, szervezni, ellenőrizni a vállalkozást és annak részlegeit

-     marketing tevékenységet végezni és vezetni

-     megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenység ügyvitelét

-     megszervezni és lebonyolítani a készletezés, raktározás, nyilvántartás ügyvitelét és azt számon kérni

-     megszervezni és lebonyolítani az értékesítési tevékenységet és azt vezetni, ellenőrizni

-     ellátni a kis- és középvállalat szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat

-     ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat, illetve azt delegálni és ellenőrizni.

-     felmérni és értékelni a piaci környezetet

-     alkalmazni a munkakörének ellátásához szükséges munkahelyi egészség és biztonsági előírásokat

-     alkalmazni a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat

-     KER B2 szintű nyelvtudásnak megfelelően kommunikálni idegen nyelven szóban és írásban

-     idegen nyelven megérteni az összetettebb, akár szakmai témájú szövegek fő gondolatmenetét, érvelését

-     idegen nyelven követni olyan televízió műsorokat, amelyek számára ismerőstémákat érintenek

-     számára ismert témákban folyamatos és természetes módon interakciót folytatni idegen nyelven, akár anyanyelvi beszélővel is

-     véleményét ismert témában idegen nyelven kellő részletességgel kifejteni, részletezni egy álláspont előnyeit és hátrányait

-     világos, részletes szöveget alkotni idegen nyelven különböző témákról, valamint tájékoztató jelentéseket és összefoglalókat megírni

-     szóban és írásban kevés nyelvi hibával idegen nyelven kommunikálni olyan, az üzleti életben előforduló helyzetekben és témákban, amelyek számára ismerősek

-     számára kevésbé ismerős, az üzleti életben előforduló témákban, helyzetekben írásban és szóban szöveget alkotni

-     hosszabb, összefüggéseket is feltáró előadásokat, beszámolókat, bemutatókat megtartani idegen nyelven

-     akár több IKT eszközt is párhuzamosan használni feladatai megoldásához

-     munkájához szükséges irodai programcsomagot feladatainak gyakorlati megoldásához alkalmazni

-     internet alapú szolgáltatásokat, e-ügyintézési lehetőségeket a vállalkozás működtetéséhez igényelni és használni

A képzési idő 1 év, az oktatás esti munkarendben folyik.

Bárki jelentkezhet, aki érettségi bizonyítvánnyal és 5-ös szintű szakképesítéssel vagy rész-szakképesítéssel rendelkezik, továbbá KER B1 szintű nyelvtudása van az oktatott nyelvből (angol vagy német), előzetes tudásszint mérése alapján.

Heti óraterv

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.

OKJ: 55 345 01

Esti képzés 13. évfolyam

Készült a 30/2016 (VIII.31.) NGM rendeletben kiadott kerettanterv alapján

Modul

Tantárgy

Heti óraszám

száma

neve

Elmélet

Gyakorlat

11872-16

A vállalkozások vezetése

A vállalkozások vezetése

1

12106-16

Informatika vállalatvezetőknek II.

Informatika vállalatvezetőknek II.

6,5

11873-16

Idegen nyelv és üzleti szaknyelv II.

Idegen nyelv és üzleti szaknyelv II.

10

Összesen:

11

6,5

Hetente három nap folyik az oktatás 14:30 órától 19:25 óráig.

4., Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni az útvonalat.

Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel.

Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét.

Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal.

Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról.

Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.

Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-     rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában feladatokat ellátni

-     tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban

-     kezelni a reklamációs eseteket

-     elvégezni a raktár vezetésével kapcsolatos teendőket

-     az árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végezni

-     nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végezni

-     kapcsolatot tartani a partnerekkel, ügyfelekkel

-     döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet

-     munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket kezelni

       -     különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával

       -     használni az informatikai hálózatokat, rendszereket

       -     idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban azonos ágazat

       -     megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket

       -     ellátni a szállítmányozással kapcsolatos egyéb feladatokat

A képzési idő 2 év, az oktatás levelező munkarendben folyik.

A belépéshez egészségügyi alkalmasság szükséges.

Bárki jelentkezhet, aki érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik.

Éves óraszám

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

OKJ: 54 841 11

Levelező képzés 13-14. évfolyam

Készült a 30/2016 (VIII.31.) NGM rendeletben kiadott kerettanterv alapján

Modul

Tantárgy

1/13. évfolyam

2/14. évfolyam

elmélet

gyakorlat

elmélet

gyakorlat

11409-12

Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

3

11498-12 Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

7

Szakmai idegen nyelv

30

30

10496-16 Közlekedés-szállítási alapok

Közlekedési alapfogalmak

30

Közlekedés technikája

35

Közlekedés üzemvitel gyakorlata

45

10070-12 Munkahelyi kommunikáció

Kommunikáció alapjai

30

Üzleti kommunikáció gyakorlat

15

10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági, marketing ismeretek

Vezetői, jogi, gazdasági és marketing elméleti ismeretek

30

Marketing gyakorlat

10

Vezetés, szervezés gyakorlat

10

10036-16 A raktáros feladatai

Raktározási folyamatok

30

Speciális áruk raktározása

5

Raktározás gyakorlat

35

Raktározás szerepe

20

A raktározás működtetése, mutatószámai

15

Raktárvezetés gyakorlat

20

10501-16 Szállítmányozási ügyintézői feladatok

Általános szállítmányozási ismeretek

30

Szállítmányozási földrajz

  10

Ágazati szállítmányozási ismeretek

50

Szállítmányozási gyakorlat

60

10034-16 Logisztikai ügyintézői feladatok

Logisztika

50

Logisztikai tervezés gyakorlat

60

Közlekedés és raktározás

5

5

Összesen

270

90

185

125

Összefüggő nyári gyakorlat

160

A képzés hetente két nap folyik, napi 5 tanítási óra van, 15:00 órától 19:05 óráig tart.

 

Jelentkezés:

Jelentkezni jelentkezési lapon tud, amit a lejjebb látható linkre kattintva tud letölteni. A megtekintéshez Adobe Reader vagy hasonló pdf megjelenítő program szükséges.

A jelentkezési lapot beküldheti postán, e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, vagy személyesen leadhatja az iskola titkárságán 2017.08.31-ig.

JELENTKEZÉSI LAP

Vonalban

Oldalainkat 70 vendég és 0 tag böngészi